Microsoft Slect
Program Microsoft Select je multilicenčná zmluva, ktorá umožňuje nakupovať so zľavou licencie na produkty Microsoft počas obdobia 2 rokov. Je využiteľná pre organizácie, ktoré majú viac ako 500 počítačov.
Na základe rámcovej zmluvy Microsoft SELECT podpísanej medzi spoločnosťou Microsoft a Ministerstvom školstva SR v apríli 2002 na ďalšie obdobie, ďalej vykonávacej prihlášky podpísanej medzi Výpočtovým strediskom SAV a spoločnosťou Microsoft a na základe zmluvy o dodávkach programových produktov Microsoft podpísanej medzi Výpočtovým strediskom SAV a spoločnosťou EXE, s.r.o. sa Výpočtové stredisko SAV stalo vykonávacím strediskom porgramu Microsoft SELECT pre Slovenskú akadémiu vied.
Pracoviská SAV majú takto možnosť zapojiť sa do programu SELECT, ktorý umožňuje zakúpiť licencie na používanie programového vybavenia spoločnosti Microsoft za výhodných cenových podmienok. Na základe vyššie uvedených zmlúv musí každé pracovisko SAV, ktoré má záujem o pripojenie do programu SELECT, súhlasiť s podmienkami pripojenia do programu SELECT.
Ďalšie informácie na www.microsoft.com/Slovakia

Program Select - podrobnejšie informácie

     (Ako začať?, výpočet ceny, užitočné poznámky, otázky a odpovede, ... )
     Aktuálne správy
     Software Assurance - (program Software Assurance)

Cenník produktov Microsoft

     Netriedený kompletný cenník 11/2019
Aplikácie 11/2019
Applications - Office, Proofing Tools, Word, Excel, Access, Outlook, FrontPage, ...
Operačné systémy 11/2019
Systems - Windows XP, Windows Vista,...
Serverové produkty 11/2019
Servers - Server 2003, Exchange, Backoffice, SQL Server, ...
Popis skratiek ( MVL, Each, CAL...)

Dokumenty na stiahnutie

     Právo na použitie produktov ( Júl 2010 )
     Podmienky pripojenia k programu Select ( Pre pracoviska SAV )

Návod na inštaláciu Office 2019

     Návod na inštaláciu Office 2019
     setup.exe ( kliknite pravým tlačítkom myši a dajte uložiť )
     ConfigurationStd.xml ( kliknite pravým tlačítkom myši a dajte uložiť )
     ConfigurationProPlus.xml ( kliknite pravým tlačítkom myši a dajte uložiť )

Pripomienky a návrhy ku obsahu stránky adresujte na pevala@savba.sk
Anton Pevala, Výpočtové stredisko SAV, tel.: 02/ 3229 3122